Onderzoek & Projecten

Ontwerp: Carolien Bijvoet

Ontwerp: Carolien Bijvoet

14 september, 2013
Project- en eventmanagement

Op 14 september 2013 werd er in Vlaardingen een archeologisch evenement georganiseerd met als thema 'De slag bij Vlaardingen'. Ik ben betrokken bij de ontwikkeling van dit project in samenwerking met AWN-vereniging Helinium,  het Vlaardings Archeologisch Kantoor, Open Monumentendagen, de Timmerwerkplaats Holy en Uitfestival Vlaardingen.

De komende jaren zal dit project uitgebreid worden tot een groot festival in 2018.

Bekijk Project

Tentoonstelling 'De kunst van het schenken', Schiedam

Tentoonstelling 'De kunst van het schenken', Schiedam

01 september, 2013
Onderzoek

Voor het Stedelijk Museum Schiedam inventariseer ik de keramiekcollectie. Het gaat voornamelijk om objecten uit de historische collectie die voor een groot gedeelte uit Chinees porselein bestaat. In de toekomst zal er meer informatie over dit project gepubliceerd worden.

Taken: De keramiekobjecten uit de museumcollectie definiëren, beschrijven en invoeren in Adlib.

Bekijk Project

Archeologie als passie

Archeologie als passie

01 september, 2013
Project- en eventmanagement

Via de afstudeermethode ‘Grof Geschut’ doen studenten communicatie van de Fontys hogeschool in Eindhoven een onderzoek naar de aantrekkingskracht van de AWN, Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie, op nieuwe leden. Naar aanleiding van onderzoek binnen de vereniging zullen deze studenten in februari 2014 een doelgroepgerichte aanpak presenteren die de AWN handvaten biedt voor toekomstige ledenwerving.

Mijn rol in dit project is die van begeleider (opdrachtgever) vanuit de AWN bij het onderzoek ledenwerving en communicatie.

Bekijk Project

Detail bloemdecor

Detail bloemdecor

01 september, 2013
Onderzoek

Verkenning vraagstelling en mogelijkheden m.b.t. kunsthistorisch onderzoek van Aziatisch porselein.

Bekijk Project

Japanse kom met esdoornbladeren

Japanse kom met esdoornbladeren

01 september, 2013
Onderzoek

Zelfstandig kunsthistorisch onderzoek naar moderne Japanse keramiek in samenwerking met Jon de Jong van Oranda Jin.

Bekijk Project