Lijstenatelier Suzanne Klüver doet voortaan ook dienst als innamepunt van objecten voor Veilinghuis Vendu Rotterdam. In het pand aan de Hoogstraat 94 in Schiedam zullen bovendien gratis taxatiedagen van het veilinghuis worden georganiseerd.

Vendu verzorgt zo’n 20 veilingen per jaar op onder meer het gebied van kunst, antiek en design. Suzanne Klüver is kunsthistoricus en werkt sinds eind vorig jaar regelmatig als specialist Aziatica voor Veilinghuis Vendu Rotterdam. Onlangs opende zij aan de Hoogstraat haar lijstenmakerij, waar ook kunst wordt verkocht en workshops worden gegeven. Deze stap biedt de mogelijkheid om de samenwerking met het veilinghuis verder in te vullen.
 

Voorwerpen beoordelen op afspraak

Dit betekent concreet dat mensen uit Schiedam en omgeving een voorwerp dat ze willen laten veilen door Suzanne Klüver kunnen laten bekijken. Haar specialisme ligt op het gebied van Aziatica, maar er kunnen ook andere objecten worden beoordeeld. In overleg met de eigenaar wordt besloten of het voorwerp kan worden geveild, waarna Vendu het proces verder invult. Voor zo’n taxatie moet eerst een afspraak worden gemaakt via lijstenatelier@gmail.com of 06-23710905.

Verder gaan het lijstenatelier en het veilinghuis samen gratis taxatiedagen organiseren in Schiedam. De eerste staat ingepland voor 1 december 2022, van 13.00 tot 20.00 uur. Die dag zullen meerdere taxateurs van Vendu aanwezig zijn aan de Hoogstraat 94. Via deze link naar de afsprakenplanner kun je een afspraak maken voor een taxatie op deze dag. Kies voor categorie taxatie en afspraaktype Taxatiedag Lijstenatelier Suzanne Klüver.

Terugkeer naar Schiedam

Voor Vendu betekent de samenwerking in zekere zin een terugkeer naar Schiedam. Het veilinghuis bestaat al meer dan 200 jaar. In de jaren zestig van de vorige eeuw werd het Schiedamse bedrijf Kruyne & Jonker aangekocht. De inboedelveilingen vonden sindsdien een tijdlang steeds meer in Schiedam plaats, terwijl de kunst- en antiekveilingen in Rotterdam werden gehouden. Sinds ruim dertig jaar is Vendu gevestigd in het pand aan de Kipstraat in Rotterdam. Door de samenwerking met Lijstenatelier Suzanne Klüver wordt de drempel verlaagd voor mensen uit Schiedam en omgeving om hun voorwerpen ter veiling aan te bieden.