Onderzoek & Projecten

Onderzoek en conservatorschap

De ervaring vanuit mijn functie als museumconservator is breed. Ik ben bekend met alle aspecten van het museum: beleidsontwikkeling, onderzoek, acquisitie, beheer & behoud en het maken en ontwikkelen van een tentoonstelling. Daarnaast kan een resultaat ook verwerkt worden in een passende publicatie.

Als het gaat om het vakgebied van de kunstgeschiedenis hou ik me vooral bezig met materiële cultuur en kunstnijverheid. En dan gaat het met name over gebruiksvoorwerpen uit het huishouden. Soms bedoeld om echt te gebruiken aan tafel of in de keuken, maar ook objecten om het interieur aan te kleden. Tegenwoordig vallen deze categorieën ook wel onder de noemer design.
Lees verder om te zien wat ik hierin voor je kan betekenen.

Interdisciplinair

Mijn invalshoek bij onderzoek naar gebruik van objecten is interdisciplinair en ik werk hierbij voornamelijk op het gebied van de vakgebieden kunstgeschiedenis en archeologie. Hierdoor stel ik nieuwe vragen, waardoor objecten in een ander licht komen te staan. Daarnaast is een praktisch aanpak een van mijn speerpunten. Soms door het verzamelen van data, maar ook door objecten op verschillende wijzen te hanteren. Kunstnijverheidsobjecten zijn ooit bedoeld om te gebruiken of toe te passen en niet bestemd voor enkel een museale functie. Om tot de essentie van deze objecten te komen maak ik gebruik van experimenten, iets dat binnen de archeologie al langer wordt gedaan.

Determineren en catalogiseren
De inventarisatie van objecten en ze beschrijven, ook wel nulmeting genoemd.  
De uitkomst kan verwerkt worden in een database, maar ook in een publicatie zoals een bestandscatalogus of een website.

Inhoudelijk onderzoek collectie
Historie en afkomst van de objecten uit een (deel)collectie. De uitkomst kan verwerkt worden in een database, maar ook in een publicatie zoals een bestandscatalogus of een website.
Een voorbeeld van een project dat ik heb gedaan: ‘Warenhuisporselein. Een onbekende groep exportporselein in famille verte-stijl. De Collectie Bolwerk’, uit: Vormen uit Vuur 223 (214/1), Amsterdam 2014

Tentoonstellingsproject
Het maken van een (deel)concept rondom de thema’s of collectie van een museum of instelling.
Bij Museum Prinsenhof Delft doe ik momenteel onderzoek naar Delfts aardewerk in relatie tot Delftse schilderkunst voor de tentoonstelling en publicatie over Johannes Vermeer in 2022.  

Chinees porselein
Sinds mijn studie heb ik vooral onderzoek gedaan op het gebied van Chinees porselein. Mijn kennis en ervaring op het gebied van archeologische vondsten in Nederland en China geven een interessante kijk op smaak en gebruik door de eeuwen heen. Daarbij richt ik me vooral op het consumentisme van Chinees en Japans porselein uit de 18de t/m 20ste eeuw. En ik initieer hier zelf ook veel onderzoek in.