Onderzoek & Projecten

Scherf faience rond 1750, collectie VLAK

Junior conservator Blauw

Juniorconservator Kunstnijverheid, gespecialiseerd in Delfts Aardewerk voor Museum Prinsenhof in Delft.
De werkzaamheden zijn gericht op het actualiseren van het collectieplan Blauw. Tot het takenpakket behoren:
- Vaststellen van huidige registratiegraad collectie
- Vaststellen prioriteiten/ doelen in ontsluiting
- (Deel van) het verwervings-/ verzamelbeleid uitwerken
- Collectiegericht onderzoek uitvoeren
- Invoeren en bewerken van gegevens na validatie in het collectieregistratiesysteem
- Betrokken bij selectie van topstukken Delfts blauw voor website en publicatie.