Onderzoek & Projecten

Detail bloemdecor

Voorbereidend onderzoek promotie

Verkenning vraagstelling en mogelijkheden m.b.t. kunsthistorisch onderzoek van Aziatisch porselein.