Onderzoek & Projecten

Creamware Willem V en Catherina van Pruisen - Coll. Helinium

Vorstelijk Vlaardingen

Op 19 oktober 2013 zal het Vlaardings Archeologisch Kantoor in samenwerking met de archeologische vereniging Helinium haar depot openstellen voor het publiek. In het kader van het thema 'Vorst & Volk' van de Maand van de Geschiedenis zal daarbij een tentoonstelling worden georganiseerd met archeologische en 'Vlaardingse gebruiksvoorwerpen' die in dit onderwerp passen.

Taken: organiseren open depot, webredactie, samenstellen tentoonstelling.