Onderzoek & Projecten

Ontwerp: Carolien Bijvoet

Slag bij Vlaardingen

Op 14 september 2013 werd er in Vlaardingen een archeologisch evenement georganiseerd met als thema 'De slag bij Vlaardingen'. Ik ben betrokken bij de ontwikkeling van dit project in samenwerking met AWN-vereniging Helinium,  het Vlaardings Archeologisch Kantoor, Open Monumentendagen, de Timmerwerkplaats Holy en Uitfestival Vlaardingen.

De komende jaren zal dit project uitgebreid worden tot een groot festival in 2018.